Generell Informasjon

Goksjøtunet

"Så jeg det atter en vårdag igjen

i lettferdig småbølgedans.

minnenes flom tok sinn og sans."

 

- Goksjø, Hans Holmen

Generell Informasjon

 

Rydding

 

Leietager står selv for rydding og oppvask, samt vask av kjøkken. Dersom det er ønskelig kan utleier gjøre alt av rydd og vask som en del av den totale leien (se prisliste)

 

Rengjøring av gulver og toaletter er inkludert i prisen.

 

Det vil bli tilbudt egen spesifikasjon på rydding og rengjøring av kjøkken i utleielokalet og tidspunkt og avvikling av rydding avtales ved booking av lokalene.

 

 

Røyk


 

Det er ikke tillatt å røyke inne. Men det er et stort og fint uteareale med terrase hvor dette er mulig.

 

 

 

Øvrig

 

Lokalet skal forlates senest 02.15. (Andre tider også mulig etter avtale)


 

Erstatningsansvar:
- Leietager og utleier går igjennom lokalet/utstyr før utleie. Glass, kopper og servise

som ødelegges, må erstattes av leietager. Dette gjelder også stoler, bord, sanitærutstyr og øvrig inventar.


 

Vi regner med at våre leietagere behandler lokalet som sitt eget.  

 

Depositum

 


50 % av leien betales 1 uke etter reservasjon, hvis avbestilling skjer senere enn 3 uker før leiedato, refunderes ikke depositumet, for konfirmasjoner må avbestilling skje minimum 3 mnd. før leiedato.

 

Copyright © All Rights Reserved